Friday, 24 June 2011

silibus matapelajaran teknologi maklumat...

Nama Matapelajaran :Teknologi Maklumat dan Komunikasi
2.Kod Matapelajaran:DUM 1213
3.Status:Wajib
4.Jam Kredit :2
5.Nama Guru :Tn. Hj Jumaat Bin Hj. Abu Bakar
En. Wan Mohd Hazani Bin Wan Ibrahim
6.Semester diajar:1
7.Pra-syarat (Jika ada) :Tiada
8.Kaedah Pengajaran :Kuliah,tutorial,perbincangan, pembentangan dan amali
9.Kaedah Penilaian :
10.Objektif:
 1. &Membina kesedaran kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang pendidikan.
 2. Mengembangkan konsep teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengurusan pendidikan dan (P&P).
 3. Menguasai komponen Microsoft Office.
 4. Menguasai teknik pembinaan laman web.
11.Hasil Pembelajaran :
 1. Menerangkan konsep teknologi maklumat dan penggunaannya dalam kehidupan seharian.
 2. Mengetahui jenis perkakasan komputer dan perisian yang digunakan
  untuk pengajaran dan pembelajaran.
 3. Memahami dan mengaplikasi kaedah serta teknik - teknik yang terdapat dalam MS-Office bagi pembinaan sesebuah dokumen.
 4. Mengaplikasi penggunaan penggunaan internet untuk pencarian maklumat dan berkomunikasi.
12.Sinopsis Matapelajaran
Kursus ini memberi pendedahan konsep dan prinsip asas teknologi maklumat dan komunikasi dan kepentingannya. Selain itu pelajar didedahkan dengan kemahiran hands-on dalam penggunaan perisian MS-Office dan internet.
3.Perancangan Mengajar
Jam Pertemuan / Nota
MingguTajuk
1
Pengenalan Teknologi Maklumat
 • Sejarah Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 • Kepentingan Teknologi Maklumat Mengikut Bidang
 • Asas Sistem Komputer
 • Fungsi dan Bahagian Utama Komputer
 • Sistem Operasi
2
Fungsi-fungsi MS-Words
 • Pengenalan MS Words
 • Mengenali ikon-ikon asas
 • Mencipta Fail Dokumen Baru Dengan Cepat
 • Memformat page setup dan dokumen
3
Fungsi-fungsi MS-Words
 • Membina page number.
 • Membuat page numbering, header dan footer.
 • Menggunakan numbering dan bullet
 • Membina column
 • Memformat paragraph
 • Menggunakan Drop cap
3

4
Fungsi-fungsi MS-Words
 • Memasukkan clipart dan picture
 • Mengadunkan unsur-unsur grafik dan teks (Word Arts)
 • Membina pautan (hyperlink)
 • Membina jadual,
 • Mengguna table properties
 • Menguasai kemahiran border dan shading
3
5
Fungsi-fungsi MS-Words
 • Mengisi maklumat penggunaan mail merge
 • Membina tempalat Mail merge
 • Melaksanakan mail merge
 • Mencetak hasilan kerja
3
6
Fungsi-fungsi MS-Excel
 • Pengenalan MS Excel
 • Memahami jenis-jenis kursor
 • Menguasai persekitaran bar peralatan (toolbars)
3
7
Fungsi-fungsi MS-Excel
 • Memulakan helaian kerja
 • Menukar nama helaian
 • Insert helaian
 • Mencetak helaian kerja
 • Membina carta
 • Mencetak carta
3
8
Fungsi-fungsi MS-Excel
 • Memformat sel
 • Menguasai kemahiran autosum
 • Menggunakan rumus (formula / fungsi – VLOOKUP)
 • Mencetak helaian kerja
3
9
Fungsi-fungsi MS-Power Point
 • Pengenalan MS Power Point
 • Mereka bentuk Persembahan
 • Membina papan cerita
3
10
Fungsi-fungsi MS-Power Point
 • Membina slide baru
 • Membina slide baru menggunakan templat
 • Menggunakan slide master
 • Edit slide master
 • Insert page number
 • Insert tarikh
3
11
Fungsi-fungsi MS-Power Point
 • Menguasai konsep multimedia
 • Memasukkan teks, picture, clipart.
 • Masukkan sound, movie.
 • Edit slide, copy, paste dan move.
3
12
Fungsi-fungsi MS-Power Point
 • Menggunakan slide show, manual timing
 • Menguasai custom animasi
 • Menguasai page setup
 • Mencetak Dokumen
3
13
Fungsi-fungsi MS-Front Page
 • Laman web (perancangan reka bentuk)
 • Kegunaan dan kepentingan laman web dalam pengajaran dan pembelajaran
3
14
Fungsi-fungsi MS-Front Page
 • Masukkan grafik
 • Memasukkan audio dan video
 • Membina pautan dan bookmark
 • Muat naik “Upload”
 • Menguasai kemahiran mencetak bentuk CD-ROM
 • Memasukkan fail autorun
3
15
Minggu Ulangkaji
1 Minggu
16
Rujukan
 • Iskandar Ab Rashid, Zatun Ismail (2001). Menguasai Internet . Venton Publishing. Kuala Lumpur.
 • Iskandar Ab Rashid, Zaitun Ismail (2001). Siri XP : Microsoft Word 2002 Langkah Demi Langkah . Venton Publishing. Kuala Lumpur.
 • Iskandar Ab Rashid, Zaitun Ismail (2001). Siri XP : Microsoft Excel 2002 Langkah Demi Langkah. Venton Publishing. Kuala Lumpur
 • Iskandar Ab Rashid, Zaitun Ismail (2001). Siri XP : Microsoft Power Point 2002 Langkah Demi Langkah. Venton Publishing. Kuala Lumpur.
 • William M.Fuori, Louis V.Gioia (1993). Komputer dan Pemprosesan Maklumat. Cetakan Ketiga. Prentice Hall. Kuala Lumpur.
 • Timothy J.O'leary dan rakan-rakan (2000). Asas Pengkomputeran. Mac Graw Hill. Shah Alam.
 • Chua Chooi See (2002). Mengenali dan Mengguna Word 2002 : Pendekatan Langkah Demi Langkah. Federal Publication. Shah Alam.
 • Chua Chooi See (2002). Mengenali dan Mengguna Excel 2002 : Pendekatan Langkah Demi Langkah. Federal Publication. Shah Alam.
 • Chua Chooi See (2002). Mengenali dan Mengguna Power Point 2002 : Pendekatan Langkah Demi Langkah. Federal Publication. Shah Alam.

dakwah penting dalam kehidupan....

wahai sahabat-sahabatku sekalian, ketahuilah bahawa Allah suka dua titisan di muka bumi ini.. tisan itu adalh titisan air mata kerana taubat kepada Allah dan titisan darah yang berjuang di jalan Allah (mati syahid)...